นักวิจัยคัมภีร์ใบลานประจำศูนย์

ดร.สมันถา ราชปักษ์

นักวิจัยอาวุโส