• โครงการอบรมสมาธิ รุ่น ๙

  โครงการอบรมครูฝึกสมาธิ (หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ)

  ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะให้ทุนแก่นักวิจัยทางพระพุทธศาสนา Read more

 • MOU with Mahidol University

  อาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังสรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( Read more

 • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์...

 • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์...

 • วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์วิสาขบูชา ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวรได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม ในหัวข้อ 'พระพุทธศาสนาในสมัยศตวรรษที่ ๒๑' ร่วมกับพระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

 • วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับเชิญจากประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายว่าด้วยสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ซึ่งเน้นที่พระพุทธศาสนากับความมั่นคง ก่อนนี้ ผศ.ดร....

 • วันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเชิญไปให้คำวิจารณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบาลีสันสกฤต ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

Error message

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (line 107 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SR_MCBS/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

Welcome to ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร (พศญสส)

No front page content has been created yet.

 • เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร
   
  00:00
  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ตอนที่ ๙

  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิท­ยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วศม) ทางคลื่น FM 99.75 Mhz ทุกๆ วันอาทิตย์เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 • เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร
   
  00:00
  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ตอนที่ ๘

  รายการ *เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร* ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ทางวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎร­าชวิทยาลัย FM 99.95 Mhz ทุกวันอาทิตย์เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 • เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร
   
  00:00
  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ตอนที่ ๗

  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณวรฯ 7 ออกอากาศ 11 ตุลาคม 2558 ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คลื่น FM 99.75 MHz ศาลายา ฟังผ่าน แอพพอเคชั่น mburadio , 54radio และ เว็บไซด์ www.mburadio.mbu.au.th , www.54radio.com ได้ทั่วโลก

 • เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร
   
  00:00
  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ตอนที่ ๖

  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณวรฯ 6 ออกอากาศ 27 กันยายน 2558 ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คลื่น FM 99.75 MHz ศาลายา ฟังผ่าน แอพพอเคชั่น

 • เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร
   
  00:00
  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร ตอนที่ ๕

  เสียงธรรมจากศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณวรฯ 5 ออกอากาศ 20 กันยายน 2558 ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คลื่น FM 99.75 MHz ศาลายา ฟังผ่าน แอพพอเคชั่น mburadio , 54radio และ เว็บไซด์ www.mburadio.mbu.au.th , www.54radio.com ได้ทั่วโลก

การบริจาคเงินสนับสนุนศูนย์พุทธศาสนศึกษา

ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน สาขาพุทธมณฑล ในชื่อ “มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๐๕๖๗๓๙๘๐ http://www.sangharajafoundation.com

Radio

รายการวิทยุของศูนย์