Error message

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (line 107 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SR_MCBS/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

Front Page

News

 • โครงการอบรมสมาธิ รุ่น ๙

  โครงการอบรมครูฝึกสมาธิ (หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ)

  ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะให้ทุนแก่นักวิจัยทางพระพุทธศาสนา Read more

 • MOU with Mahidol University

  อาจารย์ปราโมทย์ นาครทรรพ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังสรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( Read more

Activities Slide Eng

 • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์...

 • ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบวลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

  มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์...

 • วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์วิสาขบูชา ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวรได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม ในหัวข้อ 'พระพุทธศาสนาในสมัยศตวรรษที่ ๒๑' ร่วมกับพระเทพวิสุทธิกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

 • วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับเชิญจากประธานคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายว่าด้วยสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ซึ่งเน้นที่พระพุทธศาสนากับความมั่นคง ก่อนนี้ ผศ.ดร....

 • วันที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘ ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเชิญไปให้คำวิจารณ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบาลีสันสกฤต ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม